Để có na chín sớm?

Lượt xem: 151

Tỉa cành Tỉa bỏ cành la, cành vóng, cành sâu, bệnh, cành tược để tán được thông thoáng, hạn chế sâu, bệnh hại ngay sau khi thu quả. Vào đầu tháng 11 cần vặt hết lá xanh trên tán. Có thể dùng thuốc dấm hoa quả Trung Quốc (dung dịch Ethrell 45%), pha khoảng 1 lọ (5ml) với 1 lít nước phun ướt tán, sau 10-15 ngày toàn bộ lá na trên tán sẽ rụng. Vào đầu tháng 2, cần tưới ẩm bón thúc phân sớm. Bón mỗi cây 20-30kg phân chuồng hoai mục +3-10kg phân NPK(5:10:3), đồng thời giữ ẩm liên tục, cây sẽ nảy lộc và ra hoa, kết quả vào tháng 4 như ý muốn. Chăm sóc Chăm sóc: Na là cây ưa độ pH từ trung tính đến kiềm yếu (pH: 7-8), na thường sinh trưởng tốt cho năng suất và chất lượng cao trên đất quanh vùng núi đá vôi như ở Lạng Sơn. Nếu đất bị chua, na sinh trưởng kém, khó chăm sóc, hay bị bệnh thối rễ. Do vậy bà con nên bón vôi cho na hàng năm, mỗi năm bón 20-30kg vôi bột/sào 360m2 (tuỳ từng loại đất chua nhiều hay ít), bón khi đất ẩm, rải đều vôi trên mặt vườn, xới nông trộn đều vôi với đất. Chú ý bón vôi trước hoặc sau các loại phân khác 10-15 ngày. Bón thúc quả: Bón phân kali khi cây xanh tốt hoặc NPK (12:5:10) khi cây thiếu phân (lá cây xanh vàng). Bón vào tháng 6 khi quả có đường kính 3-5cm. Bón vào 4 hốc theo hình chiếu của tán. Na là cây có bộ rễ kém phát triển, không nên đào rãnh vòng quanh tán. Chú ý, lần bón sau đào hố không trùng với lần bón trước. Lượng bón khoảng 1-2kg kali sunfat hoặc 3-5kg NPK (12:5:10). Khi na có nụ cần dùng phân bón qua lá như: H-K, Kích phát tố hoa trái Thiên nông,… Phun 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày. Khi hoa nở cho ong vào lấy mật để tăng cường thụ phấn cho na sai quả. Cần chủ động phòng trừ một số sâu, bệnh hại như: rệp sáp, bệnh thán thư, mốc sương… hại lá, quả cho na.

Theo VNG