Nhà nông hỏi – Nhà khoa học trả lời

Lượt xem: 145

âu hỏi 1: Cách đây 5 năm, gia đình tôi có trồng 45 cây bưởi da xanh. Tuy nhiên, đến nay cây phát triển chậm, lá nhỏ và có hiện tượng rụng lá khoảng 60% lá trên cây. Xin hỏi chuyên gia cách khắc phục hiện tượng trên? (Phùng Văn Tân – xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai)

Nguyên nhân: Cây bưởi Da xanh bị nghẹn rễ, bộ rễ tơ bị hỏng, nấm bệnh và tuyến trùng tấn công làm cho bộ rễ tơ cây bưởi Da xanh bị tổn thương.

Cách khắc phuc:

– Cuốc theo hình tán cây bón Phân chuồng hoai mục (50 – 70Kg), lân bột (2-3kg), vôi bột (1 – 1,5kg), NPK tổng hợp bón lót (1-1,5Kg).

– Tưới thuốc nấm vào trong đất theo hình tán cây (có thể dùng thuốc trừ nấm bệnh Aliette hoặc Loverice).

– Tưới phân kích rễ theo hình tán để bộ rễ tơ mới phát triển (có thể sử dụng phân TrimixDT Super Roots hoặc Trimix DT02 của công ty Điền Trang).

– Sau đó tưới đủ ẩm thường xuyên và bón bổ sung NPK tổng hợp hàng tháng thì sẽ khắc phục được hiện tượng nêu trên.

Câu hỏi 2: Vườn nhãn nhà tôi đến thời điểm này không phát hoa mà chỉ phát lộc. Xin hỏi chuyên gia biện pháp khắc phục để cây có thể ra hoa? (Bùi Duệ – xã Cao Dương, huyện Thanh Oai)

Năm nay cây nhãn không thể ra hoa được, nếu có ra thì chất lượng hoa rất kém và tỷ lệ đậu quả không cao; thậm chí những cây nhãn không ra lộc đông nhưng cũng không ra được hoa là do thời tiết năm nay có sự thay đổi, không có thời gian lạnh sâu kéo dài.

Biện pháp khắc phục cho hiện tượng này những năm tiếp theo:Cần áp dụng triệt để các biện pháp cắt tỉa, tạo tán; Tưới nước đủ ẩm trong giai đoạn phân hóa mầm hoa và đậu quả non; bón phân chuồng hoai mục + lân + vôi bộ vào giai đoạn mùa đông; Bón NPK tổng hợp thường xuyên; Phun phòng một số sâu bệnh hại chính như bọ xít, nấm phấn trắng …Khi cây vào thời kỳ phân hóa mầm hoa phun phân bón lá Growth 15WP + Flower 94 (theo khuyến cáo của nhà sản xuất, phun từ 2 đến 3 lần); Khi cây ra hoa phun phân bón lá Flower 95 (15g/8 lít) + Bo-Lak, Canbo-Lak (theo khuyến cáo của nhà sản xuất, phun từ 2 đến 3 lần)./.

TS. Cao Văn Chí – PGĐ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây có múi

khuyennonghanoi.gov.vn