Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tiếp tục tăng

Lượt xem: 155

Thái Lan tiếp tục tăng lượng gạo dự trữ lên 10,8 triệu tấn. Lượng gạo dự trữ trong tuần thứ 3 tăng tới 950.897 tấn so với 444.285 tấn của tuần trước đó. Như vậy, trong niên vụ 2011/2012 Thái Lan cam kết tăng lượng gạo dự trữ lên 10,8 triệu tấn, trong đó có 2 triệu tấn tồn lại từ trước.