CẢM XÚC VỀ NGÀY THÀNH LẬP HỘI 14/10

Lượt xem: 153

86 năm đã qua – một chặng đường dài với biết bao biến đổi, Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam tự hào rằng trong chặng đường lịch sử ấy, tổ chức Hội và giai cấp nông dân đã gắn vận mệnh của mình với vận mệnh dân tộc. Từ Hội thợ cầy, thợ cấy đến Hội Nông dân cứu quốc đã góp phần làm nên Cách mạng Tháng Tám. Không chỉ có vậy, giai cấp nông dân đã đóng góp to lớn sức người, sức của cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên trang sử chói ngời bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam, thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Càng tự hào biết bao khi ngày nay những người nông dân áo nâu, chân đất lại trở thành những anh hùng trên mặt trận lao động sản xuất, làm giàu, giảm nghèo. Với các Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Phong trào nông dân tham gian bảo đảm quốc phòng-an ninh chứng tỏ rằng vai trò, vị trí quan trọng của người nông dân trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, chính trị của đất nước.

Với Hội Nông dân Việt Yên, kế thừa và phát huy những thành quả được, năm 2016 công tác Hội và phong trào nông dân huyện đã đạt được những thành tích đáng khích lệ: đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm mà Hội cấp trên và Huyện ủy chỉ đạo như: tập hợp hội viên đạt 80% so với hộ nông nghiệp; tiếp tục thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND; chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tổ chức thành công Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ IV; xây dựng và nhân rộng các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng tổ chức hội, trong sản xuất kinh doanh và trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó nguồn Quỹ hoạt động Hội trên 1,9 tỷ đồng; nguồn Quỹ HTND huyện trên 1,1 tỷ đồng đã phát huy hiệu quả, giúp hàng trăm hộ nông dân nghèo có vốn phát triển sản xuất. Ngoài ra, các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng giới thiệu việc làm trong nước cho trên 500 người, trên 200 hội viên nông dân nghèo được đào tạo nghề trong năm đã góp phần vào thực hiện nghị quyết Đại hội HND các cấp đề ra. Những kết quả trên dần khẳng định được vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội trong các phong trào nông dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn; khối đại đoàn kết toàn dân được gắn bó chặt chẽ hơn.

Là một cán bộ làm trong tổ chức Hội, hơn bao giờ hết tôi thấy tự hào về tổ chức Hội, về công việc của mình. Cảm phục những người nông dân tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng họ luôn là lực lượng tiên phong, tích cực nhất trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn bao nhiêu tôi tự nhủ mình phải có trách nhiệm tiếp tục phát huy truyền thống 86 năm của Hội Nông dân Việt Nam, cùng với giai cấp nông dân trong huyện xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, khẳng định vị thế của Hội và của hội viên nông dân trong sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn./.

Phạm Thị Vân