Hội NDVN- VNPT: Phối hợp đưa công nghệ thông tin đến với nông dân

Lượt xem: 154

Có 3 nội dung cơ bản trong thoả thuận đó là gắn tuyên truyền các hoạt động của Hội với quảng bá thương hiệu VNPT; phổ biến và ứng dụng công nghệ thông tin cho hội viên, nông dân nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền ý thức, trách nhiệm cho bà con trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trên địa bàn nông thôn; phát triển kênh phân phối các dịch vụ của VNPT.

Theo Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường nên chọn một số địa bàn làm điểm, rút kinh nghiệm để triển khai ra diện rộng. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý, khai thác các dịch vụ của VNPT muốn đạt hiệu quả cần phù hợp với đặc điểm của nông dân, mục tiêu là nhằm đưa thông tin đến cho nông dân để bà con có thể tiếp cận thị trường dễ dàng hơn.

Sau khi thống nhất các nội dung cụ thể, hai bên sẽ ký văn bản hợp tác.

T.Hà