Hội nghị tập huấn, tư vấn, hướng dẫn tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP năm 2023)

Lượt xem: 171

Ngày 28/3/2023, tại Trung tâm thể thao thương mại Lam Sơn, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 02 hội nghị tập huấn, tư vấn, hướng dẫn tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho trên 200 cán bộ hội, chủ thể sản phẩm tham gia xây dựng mới và duy trì, củng cố, nâng sao sản phẩm OCOP năm năm 2023. Đây là hoạt động tiếp nối chuỗi hoạt động thực hiện Đề án “Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP giai đoạn 2022-2025”

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các chuyên gia của Công ty Cổ phần phát triển Dược khoa truyền đạt các nội dung: Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm; các khái niệm cơ bản trong chương trình OCOP; nội dung cơ bản của chương trình OCOP; hệ thống tổ chức OCOP và nhân sự… Bên cạnh đó, các chủ thể sản phẩm được tư vấn, định hướng, xây dựng, phát triển, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, thực hiện liên kết chuỗi giá trị trong chương trình OCOP; xây dựng, phát triển thương hiệu một số sản phẩm đặc trưng tại địa phương; hoàn thiện bao bì, nhãn mác sản phẩm.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng quản lý, tổ chức, vận hành chương trình và các hoạt động liên quan đến Chương trình OCOP, đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết cho các chủ thể tham gia, duy trì, củng cố, nâng sao sản phẩm OCOP. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại địa phương.

Sơn Hải – HND tỉnh