Hội Nông dân huyện Lạng Giang đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Lượt xem: 542

Cùng với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thời gian qua, Hội Nông dân huyện bên Lạng Giang đã có nhiều hoat động thiết thực hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh địa phương, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn cho hội viên nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi và phát triển kinh doanh dịch vụ, các cấp Hội Nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tín chấp giúp hội viên nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, tổng dư nợ trên 138 tỷ đồng cho 1.196 thành viên vay; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác cho 3.688 thành viên là hội viên nông dân vay vốn, tổng dư nợ trên 145 tỷ đồng. Nguồn Qũy Hỗ trợ nông dân trên toàn huyện đạt 5,565 tỷ đồng cho 97 hộ vay phát triển sản xuất (trong đó vốn Trung ương 1,3 tỷ đồng; Cấp tỉnh 1,5 tỷ đồng; cấp huyện 2,765 tỷ đồng).

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển rộng khắp, có sức lan toả mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tham gia có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trung bình mỗi năm có trên 18 nghìn hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương với ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn áp dụng công nghệ mới vào sản xuất mang lại hiệu quả cao. Điển hình như mô hình trồng nấm, đông trùng hạ thảo của ông Lượng Văn Tú – thôn Hồng Giang, xã Dương Đức; mô hình chăn nuôi vườn đồi của hội gia đình anh Nguyễn Văn Quân, thôn Thân Thiếp xã Hương Lâm… Từ phong trào đã góp phần thúc đẩy việc thành lập các trang trại, gia trại, các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như: mô hình trồng hoa ứng dụng cao trong nhà lưới tại xã Thái Đào với diện tích 2.016m2; mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao ở các xã Nghĩa Hòa, Đại Lâm, Tiên Lục… và các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: dứa ở Hương Sơn, Tân Thanh; rau chế biến ở Tiên Lục, Hương Lạc; bưởi và rau chế biến ở Quang Thịnh, khoai tây và rau chế biến ở Mỹ Thái…

Bên cạnh đó, Hội nông dân huyện tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp. Đến nay Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thành lập lập được 11 HTX, 32 Tổ hợp tác và liên kết hợp tác; 04 chi hội nông dân nghề nghiệp, 26 Tổ hội nông dân nghề nghiệp; hỗ trợ xây dựng các sản phẩm OCOP và duy trì 27 sản phẩm OCOP đã được công nhận… Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về cách nghĩ, cách làm của người nông dân, thúc đẩy liên kết tạo dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện cho các hội viên chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Các hoạt động đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân cũng được Hội Nông dân huyện quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Chỉ riêng năm 2022, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phối hợp tổ chức 271 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 27.000 lượt người tham gia; tổ chức 08 lớp dạy nghề may công nghiệp, trồng rau an toàn, trồng hoa, chăn nuôi gia cầm cho 240 học viên là lao động nông thôn; phối hợp với công ty Cổ phần ICO tổ chức 02 hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động cho gần 200 đại biểu là cán bộ Hội Nông dân cơ sở. Phối hợp với Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông cung ứng 795 tấn phân bón trả chậm cho nông dân…  góp phần hạn chế tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng; bảo đảm phục vụ sản xuất kịp thời, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và lợi ích của nông dân. Các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phong trào Hội phát triển.

Thành viên HTX Cây ăn quả Quang Thịnh trao đổi kinh nghiệm trồng bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Lạng Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên về các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là việc thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Đề án số 09-ĐA/HNDT ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang về “Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025”. Thường xuyên kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Hội gắn với phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; chủ động xây dựng và phát triển các mô hình liên kết hợp tác, hợp tác xã; triển khai có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tích cực vận động nông dân tham gia xây dựng “gia đình văn hóa”, “làng văn hóa”, tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân…

Lê Công Sỹ – HND huyện Lạng Giang