Bắc Giang: hoàn thành tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp huyện

Lượt xem: 115

Đến nay, 100% Hội Nông dân cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã  tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội Nông dân huyện Yên Dũng là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm, chỉ đạo đại hội Hội Nông dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Sau huyện Yên Dũng, 9 huyện/thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh lần lượt tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Như vậy, tính đến hết ngày 13/6, đã có 10/10 huyện, thành phố tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tỉnh Bắc Giang hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện, thành phố.

Nhìn chung, Đại hội đại biểu Hội nông dân các huyện, thành phố đã được tiến hành đúng nội dung quy định; bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng.

Sau thành công của Đại hội cấp huyện, hiện nay Hội Nông dân tỉnh đang tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, dự kiến tổ chức vào ngày 27,28/2023.

Phùng Vị