Giải ngân 5,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

Lượt xem: 116

Trong tháng 4/2014, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức giải ngân  5,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác cho 17 dự án thuộc các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản với 207 hộ nông dân vay tại 9 huyện, thành phố.

Thời gian vay từ 18 đến 24 tháng, trung bình mỗi hộ được vay từ 15 đến 30 triệu đồng. Thủ tục cho vay nhanh gọn, chính xác, trên cơ sở các dự án xây dựng, kết quả thẩm định của Hội Nông dân tỉnh, Quyết định phê duyệt của Trung ương Hội, nguồn vốn đã được giải ngân đến từng hộ vay. Các hộ vay phấn khởi và cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.

 

Giải ngân Quỹ HTND tại xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn

Mô hình trồng cam đường canh hộ ông Nguyễn Văn Tú, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn

Đây là nguồn vốn hỗ trợ các hộ nông dân phát triển kinh tế, tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động tăng thu nhập cho hội viên, nông dân.

Phan Thị Thu Hiền

Ban KTXH