Xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Bắc Giang vững mạnh, góp phần phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Lượt xem: 136

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng vai trò của nông dân, Người khẳng định “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Bác và xác định rõ vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phát huy mạnh mẽ tinh thần “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, quyết tâm xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân (HND) Bắc Giang vững mạnh, đóng góp tích cực phát triển nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch BCH Trung ương HND Việt Nam cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, HND tỉnh và HND huyện thăm mô hình sản xuất vải thiều xuất khẩu đi Nhật Bản của hội viên nông dân xã Quý Sơn, Lục Ngạn.

Xây dựng giai cấp nông dân và tổ chức hội nông dân vững mạnh luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, các cấp hội nông dân trong tỉnh thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống, làm tốt công tác vận động, đoàn kết, tập hợp nông dân thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Với 204 cơ sở, 2055 chi hội thuộc 10 huyện, thành phố, từ đầu nhiệm kỳ (2018-2023) Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX đến nay, các cấp HND đã phát triển mới trên 8.230 hội viên, hiện toàn tỉnh có trên 245 nghìn hội viên, đạt 105 % so với số hộ nông nghiệp. Hằng năm, có trên 95% cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh, không có cơ sở Hội yếu kém. Nội dung, hình thức sinh hoạt Chi Hội, Tổ Hội có nhiều đổi mới gắn với việc tổ chức hướng dẫn, dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên; chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế, tổ, nhóm sản xuất theo ngành nghề, tổ liên kết, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Các cấp hội đã xây dựng 32 chi hội nông dân nghề nghiệp, 261 tổ hội nông dân nghề nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, tạo tiền đề phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, thúc đẩy xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay, hội đã hướng dẫn thành lập 48 hợp tác xã, 191 tổ hợp tác, 13 mô hình liên kết, hợp tác trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Các cấp hội đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân. Đến nay, 94,6% cán bộ Hội cơ sở có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; 89,7% Chủ tịch HND cơ sở có trình độ chuyên môn đại học, 90% cán bộ chủ chốt HND cấp huyện tham gia cấp ủy, 62,3% cán bộ chủ chốt HND cấp xã tham gia cấp ủy.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cấp HND trong tỉnh đã đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho nông dân phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn và phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phong trào đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, khích lệ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng năng suất, chất lượng và tăng tính cạnh tranh trên thị trường; nâng cao thu nhập và đời sống, đóng góp tích cực vào thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh có trên 107 ngàn hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp HND đã phát huy hiệu quả trên 230 dự án từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân; tích cực tuyên truyền, vận động nông dân đóng góp gần 10 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công, hiến hàng chục ngàn mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn và công trình phúc lợi; có trên 230 ngàn hộ nông dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, trên 99% hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế…, đã đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng 03 huyện và 127 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Song song với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội và phát triển phong trào thi đua, các cấp HND trong tỉnh chủ động phối hợp, khai thác, thu hút nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; cung ứng giống, vốn, vật tư, dạy nghề, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân; đưa các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; khuyến khích hội viên nông dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả trong sản xuất, mang lại năng suất, chất lượng cao. Đặc biệt, HND các cấp đã tích cực vận động nông dân tích tụ ruộng đất, xây dựng nhiều mô hình trình diễn, mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản có hiệu quả.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu HND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân và tổ chức HND về thực hiện chủ trương “trí thức hóa nông dân”, xây dựng một giai cấp nông dân tự cường, sáng tạo, có kiến thức khoa học công nghệ, đổi mới tư duy, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, thực sự là chủ nhân của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đóng góp tích cực phát triển nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Các cấp HND không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, quan tâm xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thu hút, kết nạp hội viên nông dân trong tình hình mới; đa dạng các hình thức tuyên truyền gắn với phát hiện, nhân rộng điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ HND các cấp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết, có trình độ chuyên môn, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tổ chức tốt các hoạt động dạy nghề và dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại, mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị và từng bước chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các cấp Hội thực hiện tốt vai trò đại diện cho giai cấp nông dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội theo quy định; chăm lo đời sống, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành thu hút nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.

Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, lao động sáng tạo của nông dân, các cấp HND trong tỉnh quyết tâm xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, thực hiện hiệu quả vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc.

Nguyễn Văn Thi – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh