BỊ SA THẢI VÌ HOÀN THÀNH 200% CÔNG VIỆC

Lượt xem: 211

– Lý do anh nghỉ công việc trước là gì?

– Tôi luôn hoàn thành 200% mục tiêu công việc. Nhưng có vẻ khách hàng không thích điều đó nên đã gửi khiếu nại lên công ty. – ứng viên buồn bã kể.

– Sao lạ thế? – người phỏng vấn kinh ngạc – Trước đây anh làm công việc gì?

Ứng viên đáp:

– Tôi làm tài xế taxi.

– !?!