Các hoạt động khác

Tác dụng, cách xử lý rơm rạ bằng chế phẩm Sumitri
Tác dụng, cách xử lý rơm rạ bằng chế phẩm Sumitri
Tác dụng: giúp phân hủy rơm rạ rất nhanh, chống hiện tượng vàng lá nghẹn rễ cho lúa, hạn chế được sự phát sunh gây hại của các loại bệnh hại như đạo ôn, khô vằn, bạc lá. Khi xử lý rơm rạ thành phân bón bằng SUMITRI sẽ: (-) Không tốn thời gian và tăng công xử lý...