Dạy nghề, liên kết đào tạo

Thi kiểm tra kiến thức, tay nghề kết thúc khóa họccho học viên lớp nghề Vận hành và sửa chữa máy nông nghiệp
Thi kiểm tra kiến thức, tay nghề kết thúc khóa họccho học viên lớp nghề Vận hành và sửa chữa máy nông nghiệp
Các học viên phải trải qua hai phần thi bao gồm: thi lý thuyết và thực hành. Kết quả, 30 học viên đều đạt khá, giỏi. Qua thi kiểm tra, giúp học viên củng cố và nắm chắc kiến thức; đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, đồng thời giúp Ban Tổ chức lớp học...