Công tác tổ chức

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019
Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019
Chiều ngày 10/4/2019, tại Hội trường Huyện ủy Hiệp Hòa, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Quanh cảnh hội nghị Trong quý, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã bám sát sự...