Nhà nông cần biết

Những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2024
Những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2024
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/1/2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Để bạn đọc thuận lợi trong tìm hiểu, nắm bắt những điểm mới, phóng viên Báo Bắc Giang đã trao đổi với luật sư Trần Văn An, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh xung quanh Luật Đất đai...
Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
I- TÌNH HÌNH Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao cuộc sống của nông dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất...
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2022
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2022
Ngày 08/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2022. Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; Lãnh đạo UBND,...
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030: - Tốc độ tăng trưởng GDP ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân khoảng 3%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 5,5...
Sử dụng vacxin cúm gia cầm ‘đúng thuốc đúng bệnh’
Sử dụng vacxin cúm gia cầm ‘đúng thuốc đúng bệnh’
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực thú y, việc sử dụng vacxin phòng bệnh cúm gia cầm cần phải hướng tới sự phù hợp chủng. Cúm gia cầm đã và đang gây thiệt hại lớn tới ngành chăn nuôi của nước ta kể từ khi bùng phát lần đầu tiên năm 2003. Ảnh: PH. Cúm gia cầm là...
Bắc Giang: Sản xuất thành công vải thiều không hạt
Bắc Giang: Sản xuất thành công vải thiều không hạt
Qua quá trình trồng thử nghiệm, đến nay tại Bắc Giang đã sản xuất thành công vải thiều không hạt. Vải thiều không hạt trồng tại Lục Ngạn. Cuối năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan, người dân đưa giống vải thiều không hạt về sản xuất tại xã Tân...
Công bố 15 nghị quyết của Quốc hội khóa XV
Công bố 15 nghị quyết của Quốc hội khóa XV
Tổng Thư ký Quốc hội đã ban hành Văn bản số 1249/TTKQH-TT ngày 28/6/2022 về việc công bố nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XV thông qua. Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, chiều 16-6. Cụ thể, Quốc hội đã ban hành: Nghị quyết số 47/2022/QH15 về Chương trình giám...