Nhìn ra nông nghiệp

Cuba tiếp tục thực hiện cải cách nông nghiệp
Cuba tiếp tục thực hiện cải cách nông nghiệp
Chính phủ Cuba đã thông qua kế hoạch hiện đại hóa nền kinh tế và tạo ra các thị trường cung ứng, nơi nông dân có thể mua trực tiếp các nguồn cung cần thiết cho sản xuất như nhiên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu, thay cho hệ thống phân phối tập trung hiện nay. Tuy nhiên, chính...
Sản lượng cà phê của Braxin sẽ đạt 47 triệu bao vụ 2010/11
Sản lượng cà phê của Braxin sẽ đạt 47 triệu bao vụ 2010/11
Như vậy, dự báo mới này của chính phủ Braxin vẫn nằm trong mức mức dự kiến 45,89 - 48,66 triệu bao đưa ra hồi tháng 1 năm nay, nhờ chu kỳ cho sản lượng cao 2 năm một lần của cây cà phê arabica. Con số trên 47 triệu bao của vụ này sẽ cao hơn so với...