Khoa học – Công nghệ

Những phát minh tiêu biểu năm 2011
Những phát minh tiêu biểu năm 2011
Kết thúc năm 2011, tạp chí Khoa học phổ thông (PS) của Mỹ đã bình chọn và công bố danh sách những phát minh tiêu biểu trong năm, trong số này có 10 phát minh nổi bật dưới đây, đã và đang được ứng dụng thành công trong cuộc sống. 1. Phân bón mới cho cỏ Một trong...