Thị trường nông sản

Giá các loại rau tươi ngày 18/4/2021
Giá các loại rau tươi ngày 18/4/2021
Hiện nay, trên thị trường Bắc Giang, giá một số loại rau tươi tương đối ổn định. Dưới đây là chi tiết giá một số loại rau tươi ngày 18/4/2021 tại siêu thị BigC Bắc Giang. * Giá một số loại rau tươi như sau: Nguồn cung cấp rau tươi tại siêu thị BigC luôn đáp ứng thị trường....