Hội Nông dân tỉnh: Kết quả hoạt động phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở KH&CN năm 2010

Lượt xem: 79

Năm 2010 hai ngành đã tích cực phối hợp tổ chức được 06 lớp tập huấn kỹ thuật cho gần 450 lượt người tham dự. Nội dung chủ yếu tập trung hướng dẫn xử lý nước ô nhiễm sắt, ứng dụng chế phẩm EMINA trong trồng trọt và chăn nuôi. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình hoa Tuylip Hà Lan, cá rô đầu vuông, rô đồng tại xã Song Mai; mô hình hoa cúc, dơn tại xã Mỹ Độ (TP Bắc Giang). Tổ chức thành công hội thi “sáng tạo kỹ thuật nhà nông”. Đặc biệt đã thực hiện có hiệu quả và đạt yêu cầu 04 tài, dự án cấp cơ sở và 01 đề tài cấp tỉnh. Các đề tài, dự án có khả năng nhân rộng vào sản xuất cũng như đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương …Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHKT tới cán bộ, hội viên, nông dân, hai ngành đã phối hợp khai trương đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang với tên miên hoinongdanbacgiang.org.vn.

Tại hội nghị hai ngành đã thống nhất nhiệm vụ chính năm 2011, trong đó tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến KH&CN, thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở…, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phan Thị Thu Hiền