Hội Nông dân xã Tự Lạn: Đẩy mạnh các hoạt động giúp nông dân phát triển sản xuất

Lượt xem: 103

Qua tìm hiểu được biết tổng chi phí cho một sào trồng dưa lê xanh là 1 triệu 8 trăm nghìn đồng, doanh thu đạt 9 triệu đồng/sào và đây cũng là năm thứ hai Hội Nông dân xã thực hiện mô hình này. Cùng với việc đưa giống cây, con mới năng suất cao vào sản xuất, Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, thực hiện có hiệu quả đề án mở rộng diện tích lúa lai của huyện. Chủ động phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tín chấp vay vốn, vật tư phân bón cho hội viên, nông dân. Tiếp tục duy trì, phát triển 02 lớp dạy nghề theo phương thức “3 giảm, 3 tăng”. Chỉ đạo xây dựng 05 cánh đồng cho thu nhập cao với công thức luân canh 2 lúa + rau màu vụ đông (dưa hấu, củ đậu, rau hành…). Thông qua các hoạt động trên từng bước làm thay đổi phương thức sản xuất, cải thiện đời sống của nông dân trong xã, đồng thời thể hiện rõ vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá.

Bảo Tú Quyên