Hiệp Hòa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2012 – 2017

Lượt xem: 85

Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp huyện, đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Lượng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Cơi – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Hiệp Hòa. Đến dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân 9 huyện, thành phố; đặc biệt là 117 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 31.000 hội viên nông dân trong toàn huyện về dự Đại hội.

Đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2007 – 2012, hội viên nông dân trong huyện đã thực hiên 1.400ha cây trồng có giá trị thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm; 560 gia trại, trang trại, 11 HTX nông nghiệp. Các cấp hội phối hợp NHCSXH, NHN0 đã hướng dẫn, tín chấp cho 11.617 lượt nông dân vay trên 186,379 tỷ đồng phát triển kinh tế. Công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT được thường xuyên tổ chức thu hút hàng nghìn lượt HVND tham gia… Nhờ vậy đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10,41%. Đã có 14.625 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi 4 cấp, công tác xây dựng cơ sở hội đương tăng cường, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 10.484 hội viên, số cơ sở vững mạnh đạt 96,2% không có cơ sở yếu kém. Nhiều năm liền, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa được công nhận đơn vị xuất sắc của Hội Nông dân tỉnh.

Đ/c Nguyễn Duy Lượng – Phó chủ tịch Trung ương HND Việt Nam thăm quan

các sản phẩm nông nghiêp được trưng bày tại Đại hội

Đại hội cũng đã đưa ra mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2012 – 2017 và giải pháp thực hiện. Nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện phấn đấu đạt: 100% cán bộ và trên 80% hội viên được học tập Nghị quyết, 100% cơ sở Hội và 30% chi hội có báo NTNN, 100% chi hội có Bản tin Hội Nông dân; 95% chủ hộ nông nghiệp và 40% lao động nông nghiệp tham gia sinh hoạt hội; 70% cơ sở Hội đạt vững mạnh toàn diện, không có cơ sở Hội trung bình hoặc yếu kém; 100% cán bộ Hội từ chi hội tập huấn nghiệp vụ công tác hội; 60% hộ nông dân đăng ký trong đó 35-40% hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp…. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 29 ủy viên, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 25 đồng chí. Hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên, đồng chí Nguyễn Tiến Soạn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa mới.

BCH Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa nhiệm kỳ 2012 – 2017 ra mắt tại Đại hội

Ngay sau khi Đại hội kết thúc thành công, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm với đại diện lãnh đạo của 10 huyện, thành Hội, nhằm phát huy những kết quả, ưu điểm từ Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa, đồng thời khắc phục những tồn tại thiếu sót trong quá trình tổ chức Đại hội. Các đại biểu rất vui mừng với sự thành công của Đại hội điểm, đồng thời quyết tâm tổ chức đại hội ở đơn vị mình đảm bảo chất lượng cao nhất và xong trước 30/10/2012

Phan Thị Thu Hiền- HND tỉnh