Tập huấn cán bộ Hội Nông dân cơ sở

Lượt xem: 90

Trong thời gian tập huấn, các học viên nghiên cứu 8 chuyên đề, qua đó nâng cao kiến thức và hiểu biết về vai trò của Hội Nông dân trong hệ thống chính trị xã hội ở nước ta; Công tác xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở; các nhiệm vụ của Hội trong tham gia phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Các học viên được trang bị kinh nghiệm, phương pháp công tác của cán bộ hội ở cơ sở, những kỹ năng cơ bản trong công tác tuyên truyền, công tác văn phòng của Hội.

Vũ Duy Khải VP Hội Nông dân tỉnh