Hội NDVN quản lý 69.153 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ 36.180 tỷ đồng

Lượt xem: 74

Tới dự Hội nghị, phía TƯ Hội NDVN có Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường, các phó Chủ tịch: Hà Phúc Mịch, Lại Xuân Môn; lãnh đạo các ban, đơn vị; phía Ngân hàng CSXH có ông Dương Quyết Thắng, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc; các ban, đơn vị liên quan.

Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường: “Hội và Ngân hàng xem xét, đề nghị Nhà nước mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi”

Theo Báo cáo, 6 tháng đầu năm, Hội ND đang quản lý 69.153 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) với 2.380.976 thành viên, số tiền dư nợ 36.180 tỷ đồng, chiếm 34% trong tổng dư nợ ủy thác của Ngân hàng CSXH. Trong đó, tập trung chủ yếu vào hai chương trình lớn là cho vay hộ nghèo (chiếm 13.845 tỷ đồng) và cho vay học sinh, sinh viên (chiếm 11.817 tỷ đồng). Nợ quá hạn là 517,200 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,43% trên tổng dư nợ. Tập trung chủ yếu tại 13 tỉnh TâyNambộ. Hiện có trên 85% số tổ TK&VV doHộiNDquản lý đã huy động tiết kiệm. Số tiền tiết kiệm phổ biến 10.000-50.000 đồng/tháng/thành viên.

Theo bà Nguyễn Thị Má, Trưởng ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân (TƯ Hội NDVN), bên cạnh một số đơn vị chưa làm tốt công tác ủy thác cho vay, vẫn còn tồn đọng nợ xấu, xâm tiêu… nhiều tỉnh, thành Hội đã coi trọng công tác kiểm tra, giám sát như Hội ND Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Khánh Hòa… Tại một số nơi, Hội đã tập trung tập huấn, hướng dẫn hộ nghèo kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, quản lý tài chính…HộiNDcấp xã về cơ bản đã thực hiện được 6 công đoạn ủy thác từ thông báo chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi đến chứng kiến việc giải ngân, thu ngân…

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận tìm biện pháp xử lý những yếu kém, tồn đọng trong việc uỷ thác cho vay và hướng đẩy mạnh công tác phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới. Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH đánh giá Hội ND là một trong những đơn vị làm công tác uỷ thác tương đối tốt; kịp thời tìm biện pháp xử lý trên 100 vụ xâm tiêu tín dụng chính sách. Ông cũng đề nghị Hội kiến nghị với Nhà nước để có chính sách cho vay đối với các hộ cận nghèo và tăng cường công tác chỉ đạo để Hội ND cấp cơ sở cùng Ngân hàng và chính quyền địa phương kiểm tra, quản lý sát sao các hộ vay vốn.

Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường hoan nghênh buổi làm việc giữa hai bên. Chủ tịch đánh giá cao vai trò của Ngân hàng CSXH trong công cuộc xoá đói giảm nghèo. Nhờ những đồng vốn chính sách ưu đãi, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo và vươn lên làm ăn khá giả, trong đó đối tượng chủ yếu được hưởng ưu đãi là bà con nông dân. Trong những năm vừa qua, Hội và Ngân hàng đã có sự phối hợp tương đối chặt chẽ và thu được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, Chủ tịch cũng cho rằng, số nợ quá hạn đang có nguy cơ nếu tiếp tục tăng cao. Để chấn chỉnh việc này, Hội đã tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và đề ra 10 nhóm biện pháp xử lý. Chủ tịch đề nghị hai bên cần tăng cường sự phối hợp và có những quy định lại cho phù hợp. Hội và Ngân hàng cần có tiếng nói chung trong một số nội dung lên Ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường, để sự phối hợp giữa hai bên thu được kết quả cao hơn, cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các đối tượng cho vay rõ ràng, minh bạch. Thứ hai, cơ chế, chính sách, biện pháp phải phù hợp. Thứ ba, khâu tổ chức thực hiện phải chặt chẽ, nghiêm túc. Đồng thời, hai bên cần thường xuyên trao đổi, thông tin. Nếu có sự việc phát sinh, TƯ Hội sẵn sàng có văn bản gửi cấp uỷ, chính quyền địa phương để có hướng xử lý. TƯ Hội đã chỉ đạo toàn hệ thống coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng để chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân thiết thực, hiệu quả, góp phần trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trên cả nước.

HNDVN