Hội thảo nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Lượt xem: 87

Hưởng ứng phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch và lựa chọn 4/19 tiêu chí chỉ đạo các cấp hội trực tiếp tổ chức thực hiện (đó là tiêu chí vệ sinh môi trường; dạy nghề chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn; giảm tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa) và đã đạt được những kết quả nổi bật. Bình quân hàng năm có hơn 110 nghìn hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, toàn tỉnh có 51.567 mô hình hộ nông dân thu nhập trên 50 triệu đồng/năm, 409 mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Tỉnh hội đã trực tiếp mở 22 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 656 hội viên, nông dân. Các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân hiến hơn 100 nghìn mét vuông đất để làm đường, xây nhà văn hóa và làm các công trình phúc lợi; đóng góp tiền, công lao động sửa chữa và nâng cấp 7.436 km đường giao thông nông thôn, nạo vét nâng cấp 3.825 km kênh mương nội đồng; triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án nhằm bảo vệ môi trường nông thôn…

Đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã đề ra một số giải pháp để nâng cao vai trò của Hội Nông dân tham gia xây dựng NTM trong thời gian tới, đó là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; khuyến khích hội viên, nông dân phát huy tiềm năng, sáng tạo chủ động, tích cực tham gia với vai trò chủ thể. Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế nông thôn. Phối hợp thực hiện tốt công tác dạy nghề. Củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, công tác quy hoạch và giám sát quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch…

Tổng kết hội thảo, đ/c Leo Thị Lịch, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã nhấn mạnh: hội thảo lần này đã chia sẻ được nhiều thông tin, đúc kết một số kinh nghiệm và nêu bật được những mô hình hay. Bên cạnh đó, hội thảo đã chỉ ra được những tồn tại, vướng mắc, khó khăn của các cấp hội trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Bảo Tú Quyên