Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm

Lượt xem: 75

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về nội dung ATVS thực phẩm cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và hội viên, nông dân, làm nòng cốt tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn nông thôn thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu Luật ATTP và Nghị định hướng dẫn thi hành; các nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn, các mối nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm; hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nông dân cam kết thực hiện “Ba không“: Không sản xuất rau không an toàn; không bán phụ gia thực phẩm không có trong danh mục cho phép sử dụng; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn. Tìm hiểu về dịch cúm gia cầm H­­5N1, dịch cúm A (H7N9) và các cách phòng, chống dịch, để bảo đảm sức khỏe cho người dân và cộng đồng.

Phan Thị Thu Hiền