Đối thoại, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện với nông dân

Lượt xem: 73

Tham dự Hội nghị đối thoại có hơn 200 hội viên nông dân thuộc các xã, phường, thị trấn, hộ gia đình tiêu biểu của các thành phần kinh tế (hộ nghèo, hộ cận nghèo, trung bình, khá, giàu) trên địa bàn tham gia.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã được BHXH tỉnh giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, đặc biệt là những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 21/11/2012 của Bộ Chính Trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Đề án của Chính phủ về thực hiện BHYT toàn dân, cũng như kết quả tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và 02 huyện: Lục Ngạn và Hiệp Hòa. Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã có sự phối hợp khá tốt giữa các cấp, các ngành có liên quan để đưa chính sách, pháp luật BHYT đến mọi đối tượng; chất lượng KCB BHYT ngày càng được nâng lên; quyền lợi đối tượng được đảm bảo…

Dưới sự hướng dẫn, điều hành của Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Sở Y tế và BHXH tỉnh, các đại biểu đã nêu những thắc mắc và được giải đáp trực tiếp về một số vấn đề như: quyền lợi hưởng BHYT tự nguyện; cấp, đổi thẻ BHYT; BHYT cho hộ cận nghèo; việc giảm trừ mức đóng BHYT và các quyền lợi khác khi tham gia BHXH và BHYT tự nguyện …

Qua cuộc đối thoại, nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT tự nguyện của các đại biểu đã được nâng lên. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong việc góp phần tuyên truyền đến hội viên nông dân nâng cao nhận thức về BHXH và BHYT để tự giác tham gia./.

Phan Thị Thu Hiền – Ban KTXH