Tập huấn khoa học và công nghệ

Lượt xem: 91

Đ/c Lê Văn Khôi – Phó Ban Tuyên huấn Trung ương Hội giảng bài tại lớp học

Qua lớp tập huấn các học viên được tìm hiểu khái quát về máy tính, mạng internet, một số kỹ năng tìm kiếm thông tin, cách tạo hòm thư điện tử; kỹ năng xây dựng, đánh giá, quản lý và phương thức nhân rộng các mô hình khoa học công nghệ… Tại lớp học, các học viên được thực hành trực tiếp trên máy tính, trao đổi, thảo luận và trực tiếp thực hành phương pháp viết, xây dựng và quản lý dự án … Qua đó, giúp các học viên trang bị thêm kiến thức mới để nâng cao nghiệp vụ công tác hội và phong trào nông dân, áp dụng vào thực tiễn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Vũ Duy Khải