Hội Nông dân tỉnh thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Ba kích dưới tán cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”

Lượt xem: 113

Ảnh mô hình Ba kích tím tại xã Yên Định, huyện Sơn Động

Nhằm xây dựng mô hình trồng thử nghiệm 02 ha cây ba kích dưới tán cây ăn quả, cây lâm nghiệp; đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của cây Ba kích dưới tán cây ăn quả, cây lâm nghiệp trong điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của huyện Sơn Động. Đề tài sẽ tiến hành điều tra, khảo sát hiện trạng, tình hình sản xuất đồi rừng, cây ăn quả và cây Ba Kích tại vùng nghiên cứu; trồng thử nghiệm 02 ha cây Ba Kích dưới tán cây lâm nghiệp và dưới tán cây ăn quả tại thị trấn Thanh Sơn và xã Yên Định, huyện Sơn Động. Ngoài ra đề tài sẽ xây dựng 04 chuyên đề nghiên cứu khoa học, tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cây ba kích cho các hộ dân, 04 hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả mô hình trồng thử nghiệm cây Ba Kích dưới tán cây lâm nghiệp, cây ăn quả. Đề tài thực hiện thành công sẽ khuyến khích cho người dân tham gia vào trồng cây ba kích nói riêng và các cây dược liệu khác nói chung và bổ sung vào cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích.

Phan Thị Thu Hiền

Ban KTXH HND tỉnh