NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Lượt xem: 90

1. Tổ chức Cuộc vận động “Nông dân với Trường sa”

Hưởng ứng Cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa“, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, Hội Nông dân tỉnh đã vận động toàn thể cán bộ, công chức, lao động mỗi người ủng hộ một ngày lương; cấp huyện, thành Hội Chủ tịch, Phó Chủ tịch 80.000 đồng/ người, cán bộ công chức 50.000 đồng/người; các cơ sở Hội Chủ tịch 50.000 đồng/người, Phó Chủ tịch 30.000 đồng/người. Kết quả vận động được 25.170.000 đồng và được chuyển về quỹ vì Trường Sa thân yêu. Hội Nông dân tỉnh đã hoàn thành sớm cuộc vận động và là đơn vị có số tiền ủng hộ cao so với các tỉnh trong khu vực.

2. Biểu dương, khen thưởng và suy tôn những điển hình tiên tiến trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết gúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2013

Để kịp thời biểu dương khen thưởng và suy tôn những tập thể, cá nhân điển hình trong lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới. Các huyện, thành hội đã chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức tổng kết 03 năm phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết gúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2013. Thông qua đó đã biểu dương hàng nghìn hộ nông dân SXKD giỏi tiêu biểu đại diện cho 118.000 hộ nông dân SXKD giỏi các cấp của tỉnh.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc đề cử sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tham gia Chương trình “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2013“, Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn và dẫn đầu cả nước với 05 sản phẩm được tôn vinh: (1) Phân bón Hà Bắc của Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, (2) Thuốc BVTV Địch bách trùng của Công ty TNHH Việt Thắng, (3) Mỳ chũ của Hội sản xuất và tiêu thụ mỳ Chũ Lục Ngạn, Bắc Giang, (4) Gà đồi Yên Thế của Công ty Cổ phần Giang Sơn, (5) Vải thiều Lục Ngạn của Hội Sản xuất và tiêu thụ vài thiều Lục Ngạn, Bắc Giang.

3. Xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Hôi Nông dân tỉnh đã triển khai đợt vận động cao điểm xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2014 đến các huyện, thành hội. Kết quả, đến ngày 30/6/2014 các cấp Hội đã vận động xây dựng quỹ đạt trên 5 tỷ đồng, bằng 500 % so kế hoạch Trung ương giao. Trong đó, nguồn vận động ủng hộ là 2 tỷ 376 triệu đồng; số tiền còn lại là ngân sách chuyển cho quỹ. Ngân sách tỉnh 2 tỷ đồng; cấp huyện: Tân Yên 500 triệu đồng, Hiệp Hòa 300 triệu đồng, Sơn Động, Việt Yên, thành phố Bắc Giang 200 triệu đồng, Lục Ngạn 100 triệu đồng.

6 tháng đầu năm, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã tổ chức giải ngân 5,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác cho 17 dự án thuộc các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản với 207 hộ nông dân vay tại 9 huyện, thành phố. Thời gian vay từ 18 – 24 tháng, trung bình mỗi hộ vay từ 15-30 triệu đồng. Thủ tục cho vay nhanh, gọn, chính xác. Các hộ vay phấn khởi và cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả nhằm phát triển kinh tế, tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới để nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân.

4. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Năm 2014, Hội Nông dân tỉnh được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh phê duyệt 01 đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Ba kích dưới tán cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại Tây Yên Tử, huyện Sơn Động” với tổng số tiền là 506,6 triệu đồng. Đề tài thực hiện thành công sẽ khuyến khích cho người dân tham gia vào trồng cây ba kích nói riêng và các cây dược liệu khác nói chung, bổ sung vào cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích.

01 đề tài khoa học cấp cơ sở: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân” với tổng số tiền là 30 triệu đồng.

5. Tăng cường các hoạt động phối hợp

Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ban hợp tác Quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tọa đàm về cây trồng công nghệ sinh học; hội nghị tham vấn vận động viện trợ không hoàn lại nước ngoài; hội nghị Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực sử dụng các công cụ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể cho 50 người là cán bộ Tỉnh hội, chủ tịch, phó chủ tịch và các hộ SXKD giỏi thành phố Bắc Giang. Hội nghị đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân những thông tin kiến thức hữu ích về sự phát triển công nghệ sinh học trong nông nghiệp, đặc biệt là cây trồng biến đổi gen. Trang bị kiến thức bổ ích trong xây dựng và phát triển những mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang đến năm 2015.

Phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp cung ứng máy nông nghiệp cho nông dân theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; tổ chức trình diễn công nghệ mạ khay, cấy lúa bằng máy và giới thiệu máy kéo Bông Sen tại Bích Sơn, Việt Yên. Tại buổi trình diễn, Công ty đã cấy 4 sào lúa trong khoảng thời gian 20 phút. Qua đây, giúp nông dân nhận rõ được hiệu quả khi áp dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất, từ đó tích cực hưởng ứng chính sách của Chính phủ nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, từng bước giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Lâm Dũng