HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG VÀ HỘI NÔNG DÂN TP HÀ NỘI KÝ KẾT GHI NHỚ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP NĂM 2014

Lượt xem: 78

Đồng chí Leo Thị Lịch và đồng chí Trịnh Thế Khiết bắt tay ký kết chương trình phối hợp

Theo đó, Bà Leo Thị Lịch – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang và ông Trịnh Thế Khiết – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội đại diện hai bên thống nhất ký kết 04 nội dung: (1)Tăng cường trao đổi thông tin tuyên truyền, đăng tải các tin, bài về các hoạt động nổi bật của tổ chức hội, những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, gương sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình điểm của nông dân, mỗi quý ít nhất 02 bài và 05 tin trên Bản tin và trang Web của Hội Nông dân 2 tỉnh. (2) Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là tổ chức các hoạt động cụ thể góp phần giảm thiểu ô nhiễm ở nông thôn. (3) Tổ chức các Đoàn cán bộ, hội viên nông dân tham quan trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động hội và phong trào nông dân đặc biệt là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới. (4) Hướng dẫn các hộ nông dân cung cấp các sản phẩm nông nghiệp cho các doanh nghiệp thực hiện các quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn, hiệu quả; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.

Thông qua đó, nhằm tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm về tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân; cùng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh…

Lâm Dũng

Hội Nông dân tỉnh