HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN QUÝ III NĂM 2015

Lượt xem: 77

Đ/c Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Trong quý III, các cấp Hội đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương; đổi mới, chủ động trong công tác lãnh, chỉ đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với thực tế cơ sở và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung tuyên truyền kết quả thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh (10/10) và 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10) với nhiều hoạt động phong phú, sinh động. Triển khai 10 mô hình thực hiện Nghị quyết số 03 về “Nâng cao chất lượng tổ chức và cán bộ Hội Nông dân các cấp”; kết nạp mới 2.152 hội viên đưa tổng số toàn tỉnh lên 238.952 hội viên; hơn 250 lao động nông thôn được dạy nghề; trên 82 nghìn lượt hội viên nông dân được chuyển giao khoa học kỹ thuật. Tổ chức giải ngân 03 dự án mới trị giá 1.465 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho 49 hộ vay; xây dựng 51 mô hình kinh tế tập thể, 301 mô hình điểm về sản xuất kinh doanh giỏi, 217 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Các cấp hội phối hợp tư vấn giới thiệu 3.031 lao động tìm được việc làm trong nước, 207 người xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài, cung ứng trên 5 nghìn tấn phân bón; tín chấp với 02 ngân hàng cho nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất với dư nợ gần 2 nghìn tỷ đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm hay trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân tại cơ sở để nhằm tháo gỡ những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015. Kết luận hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh 09 nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần tập trung thực hiện nhằm đạt hiệu quả các chỉ tiêu thi đua trong những tháng cuối năm 2015.

Phùng Thị Vị