NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2015

Lượt xem: 137

1. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành.

Hội Nông dân tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “Cán bộ, hội viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năng động, trách nhiệm, vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố và cơ sơ xây dựng các công trình thi đua, đăng ký việc làm sáng tạo, nổi bật. Kết quả, các cấp hội đã xây dựng được trên 100 công trình thi đua; 275 mô hình điển hình về Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; 236 mô hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác; vận động nông dân dồn điền đổi thửa xong 2.540 ha, tham gia xây dựng 97 cánh đồng mẫu lớn với quy mô 865 ha, phát triển sản xuất hàng hóa tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao; trực tiếp vận động, đóng góp gần 200 triệu đồng hỗ trợ xóa 7 nhà tạm cho hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo, tổ chức thành công Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh; tham gia hội thi toàn quốc khu vực phía Bắc do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức đoạt giải nhì.

2. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” các cấp giai đoạn 2010 – 2015

Nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo 100% các huyện, thành phố và cơ sở Hội tổ chức Hội nghị biểu dương Nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015. Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị và biểu dương 211 đại biểu tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực công tác Hội và phong trào nông dân. Kết quả, toàn tỉnh có hơn 1.000 tập thể và cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng; 01 đại biểu nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 05 đại biểu nhận Bằng khen của Trung ương Hội. Ông Tô Quang Dần – hội viên nông dân thôn Đoàn Tùng, xã Đông Phú, huyện Lục Nam vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được cử tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

3. Tích cực triển khai thực hiện Quyết định 217- QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì ký Chương trình phối hợp số 29-CTPH/HND-MTTQ-SNN&PTNT-SCT ngày 13/3/2015 với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương, giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015 – 2020; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 550 cán bộ tỉnh, huyện và cán bộ chủ chốt cơ sở hội; thành lập 02 đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn 02 huyện Lục Ngạn, Tân Yên. Trên cơ sở đó, từng bước nâng cao năng lực giám sát cho đội ngũ cán bộ hội và hội viên nông dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.

4. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 673/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hội Nông dân tỉnh đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn Bắc Giang. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 31 tỷ 827,533 triệu đồng, triển khai xây dựng 51 dự án, cho 2.272 hộ vay xây dựng các mô hình điển hình trong sản xuất nông nghiệp. Tổ chức giám sát xây dựng xong Trung tâm dạy nghề, đến nay đang hoàn thiện các hạng mục để đưa vào sử dụng; tham mưu với UBND tỉnh ra Quyết định đổi tên, quy định chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế. Theo đó, Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ hỗ trợ nông dân được đổi tên thành Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân với 08 chỉ tiêu biên chế và 02 định xuất hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên, nông dân và đảm bảo an toàn sức khỏe bền vững, Hội Nông dân tỉnh ký chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2018. Ký chương trình phối hợp hoạt động với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh với chủ đề “Vận động doanh nghiệp và nông dân liên kết phát triển kinh tế địa phương giai đoạn 2015 – 2020“. Ký chương trình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể thao và du lịch giai đoạn 2016-2020. Ký chương trình phối hợp với Sở Y tế về tuyên truyền, vận động nông dân bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2015-2020.

5. Lựa chọn, đề nghị tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, nông dân xuất sắc năm 2015 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Nhằm từng bước khẳng định thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, năm 2015 Tỉnh hội đã lựa chọn 03 sản phẩm tham gia Chương trình “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2014” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức và được Ban tổ chức tôn vinh 02 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu là: Nếp cái Hoa Vàng, xã Phì Điền (Lục Ngạn); Rượu làng Vân của HTX rượu Vân Hương, xã Vân Hà (Việt Yên). Ông Tô Quang Dần, SN 1974, thôn Đoàn Tùng, xã Đông Phú, Lục Nam vinh dự là một trong 63 cá nhân xứng đáng được nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2015”.

Năm 2015, Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện 01 nhiệm vụ khoa khọc do Trung Hội phê duyệt “Xử lý vài thiều ra quả trên thân cây” tại huyện Lục Ngạn, kinh phí 300 triệu đồng; tiếp tục thực hiện đề tài cấp tỉnh năm thứ 2 “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Ba kích dưới tán cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại Tây Yên Tử, huyện Sơn Động“, kinh phí hơn 500 triệu đồng; 01 đề tài khoa học cấp cơ sở “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả trong nông nghiệp tại Bắc Giang“. Các đề tài đều được thực hiện đúng tiến độ và có tính nhân rộng cao.

6. Tổ chức biên soạn và tái bản cuốn lịch sử phong trào Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1930 – 2015

Nhằm ghi lại truyền thống quý báu, kinh nghiệm và thành tựu của giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc nói chung và giai cấp nông dân nói riêng, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác vận động nông dân trong công cuộc đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định vai trò đóng góp to lớn của giai cấp nông dân trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội Bắc Giang qua 85 năm xây dựng và trưởng thành. Hội Nông dân tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 72 – KH/HND, ngày 22/4/2015 về việc Biên soạn và tái bản cuốn Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn (1930 – 2015). Việc biên soạn và tái bản cuốn lịch sử được triển khai thực hiện trong 02 năm (2015-2016). Năm 2015, thành lập Ban Chỉ đạo và phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập Ban biên soạn và biên tập gồm 14 đồng chí; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đến nay, đã hoàn thành xong bản thảo lần 1. Năm 2016, tổ chức hội thảo và xuất bản trước ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10)./.

Lâm Dũng