Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (Khóa VIII) mở rộng; Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016

Lượt xem: 87

Năm 2015, các cấp Hội Nông dân đã tập trung chỉ đạo hoàn thành 5/5 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Tỉnh ủy. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó đặc biệt quan tâm triển khai biên soạn và tái bản cuốn Lịch sử Phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 1930-2015. Chỉ đạo, tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh tham gia hội thi toàn quốc khu vực phía Bắc do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức đoạt giải Nhì; hội nghị biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” giai đoạn 2010 – 2015 từ cấp tỉnh đến cơ sở. Vận động cán bộ, hội viên và nông dân ủng hộ quỹ tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội Nông dân Việt Nam được 185 triệu đồng. Trong năm, các cấp hội tích cực vận động nông dân dồn điền đổi thửa xây dựng 97 cánh đồng mẫu lớn; có 108.648 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 254.611 hộ nông dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Xây dựng 275 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; 236 mô hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác. Hội Nông dân tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định 217 – QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính Trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội và tiếp tục tham mưu có hiệu quả Kết luận 61 -KL/TW của Bí thư, Quyết định 673/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ…

Đồng chí Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HDN tỉnh trào bằng khen cho các thập thể, cá nhân

có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2015

Tại hội nghị, đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Chấp hành Nông dân tỉnh Bắc Giang cho 47 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Đồng chí Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HDN tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh và yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong năm 2016 cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính như: tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên giới thiệu nhân sự và tích cực tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021); tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2013 – 2018); từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh công tác phối hợp với 02 ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên, nông dân vay vốn sản xuất; phối hợp với các công ty cung ứng vật tư nông nghiệp tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân… Tập trung nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Hội, phấn đấu 2016 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra.

Trường An