HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN QUÝ III NĂM 2016

Lượt xem: 72

Đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó chủ tịch Thường trực HND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Trong quý III năm 2016, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội cấp trên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội trong tỉnh có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, sát với cơ sở. Tỉnh hội đã hoàn thành 4/5 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Tỉnh uỷ; các ban chuyên môn của Tỉnh hội hoàn thành 20/21 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Thường trực Hội Nông dân tỉnh. Công tác Hội và phong trào nông dân trong quý đạt nhiều kết quả tích cực: Chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi “Nhà nông đua tài” từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp đến nay huyện Yên Dũng đã thành lập điểm 01 tổ hội nghề mộc tại xã Lãng Sơn; kết nạp 1.386 hội viên; tổ chức đoàn giám sát “Việc chấp hành pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón theo Nghị định số: 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ” đối với UBND cấp huyện, xã, một số hộ kinh doanh và sử dụng phân bón; 7/10 Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức xong Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; triển khai dự án “Thu gom, xử lý chất thải trong cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp” tại xã Danh Thắng, (Hiệp Hòa) với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng…

Kết luận Hội nghị đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh và yêu cầu trong quý IV các cấp Hội đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); hoàn thành việc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2016 từ huyện đến cơ sở; rà soát các chỉ tiêu thi đua còn chưa đạt, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra; triển khai Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ VII năm 2016 – 2017; kiểm tra, đánh giá, xếp loại cơ sở Hội và tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016.

Lâm Dũng

Văn phòng HND tỉnh