Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ

Lượt xem: 120
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đánh giá cao
chương trình phối hợp giữa HND Việt Nam với Bộ KHCN.

Chương trình phối hợp giữa HND Việt Nam với Bộ KHCN thời gian qua đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho các hội viên; nông dân được tham gia trực tiếp vào các mô hình, dự án với tổng số 7,5 nghìn mô hình, dự án KHCN được triển khai trên toàn quốc. Nhiều tiến bộ KHCN được ứng dụng, chuyển giao thành công tạo ra sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, thay đổi cơ cấu, tư duy, tập quán sản xuất, tạo sự liên kết giữa người nông dân với các tổ chức, cá nhân làm KHCN để nâng cao trình độ sản xuất.

Tại đây, đồng chí Dương Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá cao chương trình phối hợp hoạt động giữa HND Việt Nam và Bộ KHCN. Tại Bắc Giang, chương trình phối hợp giữa HND và Sở KHCN những năm qua đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Từ đó xây dựng và duy trì nhiều câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nhà nông với hàng nghìn hội viên tham gia. Các đề tài, dự án góp phần nâng cao giá trị nông, lâm, thủy sản, khai thác thế mạnh từng địa phương.

Đại diện các tỉnh, thành phố chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Khoa học và Công nghệ.

Cũng tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố đã chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các dự án KHCN, xây dựng chuyển giao các mô hình ứng dụng KHCN cho nông dân, những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp như: Công tác tuyên truyền, vận động hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; nhiều đề tài, dự án, sáng kiến chưa có tính mới, tính hiệu quả; kinh phí tổ chức các lớp tập huấn, thực hiện đề tài KHCN, triển khai các mô hình khoa học kỹ thuật còn hạn hẹp, năng lực cán bộ Hội nhiều nơi còn hạn chế…

Từ đó, các đại biểu đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp những năm tiếp theo như: Phối hợp tuyên truyền các thông tin về KHCN, các điển hình trong sản xuất nông nghiệp trên bản tin KHCN, bản tin sinh hoạt hội, Website 2 ngành. Tăng cường kinh phí cho công tác phối hợp giữa 2 ngành trong tuyên truyền, xây dựng mô hình khoa học kỹ thuật tiêu biểu để nhân rộng. Đầu tư đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Chú trọng đánh giá sơ kết, tổng kết hoạt động, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng…

Đồng chí Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ KHCN phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ KHCN ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp hoạt động giữa HND Việt Nam với Bộ KHCN trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị 2 ngành tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN cho người dân trong sản xuất nông nghiệp. Sở KHCN và HND các tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung ứng dụng KHCN trong nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp giúp bà con tham gia trực tiếp vào chuỗi sản xuất khép kín.

Đặc biệt, các Sở KHCN chú trọng đến việc bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm hàng hóa, xây dựng thương hiệu, phát huy lợi thế địa phương. Tổ chức tham quan, xây dựng các mô hình điểm thuộc Chương trình, dự án phát triển nông thôn miền núi. Hàng năm, Sở KHCN các tỉnh báo cáo với UBND tỉnh về mục đích phối hợp giữa HND với Sở KHCN để dự trù kinh phí xây dựng dự án. HND các tỉnh chủ động xây dựng mô hình, dự án, đề tài phù hợp với điều kiện địa phương giúp bà con phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp hàng hóa.

Trâm anh