Hội Nông dân huyện Yên Dũng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Lượt xem: 72

6 tháng đầu năm 2017, các cấp Hội Nông dân huyện Yên Dũng đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu thi đua; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội; duy trì 112 mô hình điểm hộ nông dân có thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm; giải ngân nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện ở 2 xã Đồng Việt, Quỳnh Sơn, với tổng số tiền 400 triệu đồng; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu, đảm bảo kế hoạch. Phối hợp tổ chức 139 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh cho 12.542 lượt người tham dự; cung ứng 165 tấn phân bón Tiến Nông theo phương thức trả chậm; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 11.595 lượt người…

Đ/C NGuyễn Quang Nông – Phó Chủ tịch HND tỉnh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Nông – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện cần tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng và các văn bản của cấp ủy và Hội cấp trên về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;chủ động nắm bắt kịp thời những diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, hội viên phản ánh với cấp ủy, chính quyền có hướng giải quyết.

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN YÊN DŨNG