NỘI DUNG SINH HOẠT CHI HỘI QUÝ IV NĂM 2017

Lượt xem: 132

Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trồng cây vụ đông đảm bảo thời vụ; chủ động tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh nguy hiểm xẩy ra…tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

– Thông tin kết quả hoạt động chi hội trong quý IV, triển khai nhiệm vụ quý I/2018 tập trung vào các nội dung:

Một, tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đề xuất danh hiệu thi đua năm 2017 đề nghị HND xã công nhận. Kết quả hội nghị chi hội nông dân nhiệm kỳ 2018-2020. Tổ chức bình xét và công khai kết quả hộ nông dân đạt danh hiệu “sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp năm 2017, hộ nông dân đạt gia đình văn hóa,…

Hai, Nhiệm vụ quý I/2018, tập trung vào:

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân.

+ Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho hội viên, nông dân trong dịp Tết nguyên đán.

+ Đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2018 và công trình thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Tổ chức cho hội viên nông dân đăng danh hiệu hộ nông dân “sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp năm 2018; hộ nông dân đạt gia đình văn hóa…

KẾT THÚC BUỔI SINH HOẠT

Chi hội trưởng tóm tắt những nội dung chính của buổi sinh hoạt và đánh giá những kết quả đạt được, nêu ra những nguyên nhân của hạn chế, tồn tại còn chưa thực hiện được, đồng thời thống nhất hướng giải quyết, khắc phục những gì còn tồn tại, hạn chế.

Tổng hợp, phân loại các ý kiến thảo luận, có bao nhiêu ý kiến nhất trí, chưa nhất trí, đề xuất, kiến nghị…cần trả lời từng vấn đề cụ thể, rõ ràng, những vấn đề gì còn cần bàn thêm thì ghi nhận và đưa vào nội dung sinh hoạt lần sau./.