HƠN 200 CÁN BỘ HỘI CÁC CẤP ĐƯỢC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG

Lượt xem: 86

Nhằm giúp cán bộ Hội nâng cao chất lượng thông tin, tổng hợp, báo cáo, tạo sự đồng nhất trong thực hiện thể thức văn bản trong hệ thống Hội; góp phần thực hiện cải cách hành chính, tiết kiệm trong công tác văn phòng và đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác văn phòng ở các cấp Hội trong thời gian tới. Với phương châm lấy học viên làm trung tâm, bằng hình thức thảo luận nhóm, tại lớp tập huấn, giảng viên đã cùng với các học viên làm rõ một số nội dung kiến thức như: thể loại, thẩm quyền và thể thức văn bản của Hội Nông dân Việt Nam; những nội dung tiểu ban văn kiện đại hội phải chuẩn bị cho một đại hội; kỹ năng viết báo cáo chính trị trình tại đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; kỹ năng soạn thảo một số loại văn bản của Hội Nông dân Việt Nam.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

Thông qua tập huấn, cán bộ hội các cấp được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể loại, thẩm quyền và thể thức văn bản của Hội Nông dân Việt Nam, đặc biệt là kỹ năng soạn thảo các văn bản phục vụ đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, tạo sự đồng nhất trong thực hiện thể thức văn bản của Hội.

Văn phòng HND tỉnh