HƠN 200 CÁN BỘ HỘI CÁC CÂP ĐƯỢC NÂNG CAO KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ

Lượt xem: 84

Với phương châm lấy học viên làm trung tâm, bằng phương pháp làm việc theo nhóm, giảng viên đã cùng các học viên làm rõ một số nội dung kiến thức như: thể loại, thẩm quyền và thể thức văn bản của Hội Nông dân Việt Nam; kỹ năng, quy trình tổ chức hội nghị; hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; công tác thi đua – khen thưởng trong hệ thống Hội.

Quang cảnh lớp tập huấn

Thông qua tập huấn, cán bộ hội các cấp được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác văn phòng; công tác thi đua – khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, đổi mới công tác thi đua trong các cấp Hội.

Thân Thị Dũng – Ban KHTH HND tỉnh