Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở năm 2018

Lượt xem: 72

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên hướng dẫn các chuyên đề: công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; vai trò của Hội Nông dân trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn; Hội Nông dân tham gia hòa giải và giải quyết khiếu nại tố cáo; nghiệp vụ công tác văn phòng của Hội Nông dân cơ sở…

Quang cảnh cảnh lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn, các học viên được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp chỉ đạo, điều hành; đồng thời được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hay, gợi mở những giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân./.

Ban Tổ chức – Kiểm tra