Lục Ngạn: Sản lượng cam Đường Canh đạt hơn 200 tấn

Lượt xem: 151

Diện tích cam đường Canh của huyện Lục Ngạn đang chuẩn bị cho thu hoạch.

Những năm gần đây, cam Canh đã luôn khẳng định vị thế là loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế rất cao nên được nông dân ở các xã Hồng Giang, Quý Sơn, Tân Quang, Thanh Hải… phát triển mở rộng diện tích. Năm nay, do điều kiện thời tiết thuận lợi, cộng với việc nông dân áp dụng tốt kiến thức khoa học kỹ thuật vào chăm sóc nên diện tích cam đường Canh của huyện sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao từ 12 – 15 tấn quả/ha. Ước tính sản lượng quả cam đường canh của huyện vụ này đạt trên 200 tấn, tăng 30 tấn so với vụ năm 2010. Hiện nông dân đã bắt đầu thu hoạch và bán ngay tại vườn đã được giá từ 45 – 50 nghìn đồng/kg./.

bacgiang.gov.vn