Giải ngân nguồn vốn Qũy hỗ trợ nông dân tại Yên Thế

Lượt xem: 83

Ảnh giải ngân

Nguồn vốn giúp các hộ nông dân tiếp tục mở rộng đàn dê, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Các hộ vay vốn đã cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn vốn, phí đầy đủ, đúng hạn.

Quang cảnh lớp tập huấn

Cùng ngày, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT về quy trình chăn nuôi dê sinh sản, dê thương phẩm cho các đồng chí cán bộ, hội viên nông dân và các hộ vay vốn thực hiện dự án. Đồng thời, Ban điều hành Quỹ Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Yên Thế kiểm tra công tác quản lý và sử dụng Quỹ HTND, thăm và kiểm tra dự án “Trồng và thâm canh cây bưởi diễn” tại xã Đồng Vương. Qua kiểm tra, công tác quản lý và sử dụng Quỹ tại cơ sở cơ bản được thực hiện theo đúng Điều lệ; các hộ vay vốn thực hiện đúng cam kết và đang phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

BĐH Quỹ HTND tỉnh