Tập huấn nâng cao kiến thức về ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất và kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị

Lượt xem: 96

Quang cảnh lớp tập huấn tại Hiệp Hòa

Quang cảnh lớp tập huấn tại Yên Thế

Các học viên lớp tập huấn tại Lạng Giang làm bài tập nhóm về xây dựng chuỗi giá trị

Qua các lớp tập huấn, học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về chuỗi giá trị; kỹ năng xây dựng, phân tích và xác định các hoạt động nâng cấp chuỗi giá trị. Từ đó, làm tiền đề cho việc lập kế hoạch kinh doanh, sản xuất nông nghiệp cho tổ, nhóm, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân tích cực xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn.

Ban Tuyên giáo -HND tỉnh