Những hoạt động nổi bật, sáng tạo trong các công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2019

Lượt xem: 102

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đại biểu hội nông dân các cấp; triển khai chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 đến ban chấp hành, cán bộ, công chức, viên chức, lao động và Hội Nông dân các huyện, thành phố; đồng thời chỉ đạo các huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết đến cán bộ, hội viên nông dân.

2- Triển khai thực hiện Cuộc vận động ủng hộ kinh phí xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa và công đức tại Nhà tưởng niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám tỉnh Hưng Yên vượt chỉ tiêu giao.

Hưởng ứng Cuộc vận động do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo triển khai cuộc vận tới các cấp Hội về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động; mỗi cơ sở vận động ủng hộ 100.000đ; mỗi huyện, thành phố vận động ủng hộ 300.000đ; Hội Nông dân tỉnh vận động ủng hộ 5.000.000đ. Kết quả các cấp Hội đã vận động được 32.050.000đ nộp về Trung ương Hội vượt chỉ tiêu.

3- Triển khai thực hiện 46 nhiệm vụ trọng tâm và 15 chuyên đề chỉ đạo chuyên sâu

Ngay từ đầu năm Hội Nông dân tỉnh đăng ký và được Tỉnh ủy xác nhận 5 nhiệm vụ trọng tâm. Các ban và 10 huyện thành hội đăng ký và được Thường trực Tỉnh hội xác nhận 41 nhiệm vụ trọng tâm và 15 chuyên đề chỉ đạo thực hiện năm 2019, đến nay khối lương công việc bình quân đạt trên 60%.

4- Xây dựng và triển khai đề án thành lập Ủy ban kiểm tra các cấp

Thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân tỉnh ban hành kế hoạch, hướng dẫn các huyện, thành Hội và các cơ sở Hội thành lập ủy ban kiểm tra xong trước ngày 36/6/2019. Hội Nông dân tỉnh đã thành lập Ủy ban kiểm tra gồm 7 đồng chí, Phó chủ tịch làm chủ nhiệm, Trưởng Ban Tổ chức – kiểm tra làm Phó chủ nhiệm.

5- Tổ chức cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ VIII và đề cử nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019

Đến ngày 30/6/2019, có 43 giải pháp gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh; Hội Nông dân tỉnh đang tổ chức chấm vòng sơ khảo lựa chọn 10 giải pháp tiêu biểu để trao giải và gửi tham gia cuộc thi của tỉnh và Trung ương Hội. Lựa chọn 02 nông dân huyện Tân Yên, Yên Thế đề nghị Trung ương Hội bình chọn danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019.

6- Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Hội Nông dân các cấp phối hợp với UBND, các ban, ngành đoàn thể tại địa phương hướng dẫn thành lập mới 04 hợp tác xã; thành lập mới 04 tổ hợp tác; duy trì 87 mô hình liên kết, hợp tác theo Đề án 07-ĐA/HNDT của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; thành lập, ra mắt 01 Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ tại, xã Thường Thắng (Hiệp Hòa).

7- Ký chương trình phối hợp với 7 cơ quan, ban ngành của tỉnh

Hội Nông dân tỉnh tổ chức sơ kết chương trình phối hợp năm 2018 và ký chương trình phối hợp năm 2019 và những năm tiếp theo với 7 đơn vị: Báo Bắc Giang; Đài PTTH tỉnh; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Đảng ủy khối doanh nghiệp; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Thông qua chương trình phối hợp để tuyên truyền, tạo nguồn lực xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

9- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

Quỹ hỗ trợ nông dân tăng 1.340,116 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn toàn tỉnh lên 46.431,092 triệu đồng. Tổ chức giải ngân 120 dự án quay vòng với tổng số tiền là 4.006 triệu đồng cho 612 hộ vay. Tổ chức 09 lớp nghề về trồng trọt, chăn nuôi và may công nghiệp cho 270 lao động nông thôn; phối hợp với Công ty Cổ phần nhân lực quốc tế ICO tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho 1.635 người; 37 lao động nhập học tại Công ty; 04 lao động đã đỗ đơn hàng; phối hợp đào tạo cho 2.223 lao động; cung ứng 5.462 tấn phân bón Tiến Nông trả chậm đạt trên 300%.

10- Hội Nông dân tỉnh đăng ký 04 đề án trình UBND tỉnh năm 2020-2021

Thực hiện Nghị quyết 401-NQ/TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, Hội Nông dân tỉnh đăng ký và được xác nhận 04 đề án trình UBND tỉnh năm 2020-2021 gồm: ” Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho chủ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bản tỉnh Bắc Giang góp phần thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0″; “Phát triển vùng sản xuất Ba kích tím hàng hóa tại huyện Sơn Động giai đoạn 2021 -2030”; “Xây dựng tổ hợp tác tạo tiền đề phát triển thành HTX trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 -2025”; “Tập huấn cho cán bộ, hội viên nông dân về sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Ban KH-TH, Hội Nông dân tỉnh