Hội Nông dân Sơn Động: tăng cường các hoạt động tuyên truyền bầu cử, phòng, chống Covid-19 và các phong trào thi đua

Lượt xem: 94

Cùng với đó, để tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở, chi hội tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả như: tổ chức trên 150 buổi tuyên truyền lưu động tại các địa bàn dân cư, các thôn, xóm, các xã vùng sâu vùng xa bằng phương tiện xe gắn máy; treo trên 60 băng rôn tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại các tuyến đường trung tâm, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt động đồng…; biên tập trên 100 tin, bài tuyên truyền trên đài phát thanh và loa truyền thanh tại các thôn, xóm; vận động cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ được hơn 300 bó củi trao tặng cho các điểm phải thiết lập vùng cách ly y tế trên địa bàn.

Những hoạt động trên đã kịp thời giúp đỡ hội viên nông dân khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống cũng như trong hoàn cảnh cách ly vì dịch Covid – 19; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực tham gia cuộc bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, hội viên nông dân.

Ngọc Duy – HND Sơn Động