Diện tích thanh long Trung Quốc đã tương đương diện tích thanh long Việt Nam

Lượt xem: 121

Diện tích thanh long ở Trung Quốc đang tăng mạnh. Ảnh: TL.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), do người dân Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng thanh long, nên trong vài năm gần đây diện tích trồng thanh long của Trung Quốc đã tăng hơn 10 lần.

Hiện nay diện tích trồng thanh long của Trung Quốc là khoảng 35.555 ha, tương đương với diện tích trồng thanh long của Việt Nam. Điều này sẽ gây khó khăn cho xuất khẩu thanh long của Việt Nam tới thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, thanh long các loại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 895,6 triệu USD, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm 2019. Với giá trị như trên, thanh long xất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 92,3% tổng trị giá xuất khẩu thanh long.

Trong cơ cấu chủng loại thanh long xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, quả thanh long tươi ruột trắng là chủng loại xuất khẩu chính đạt 596,7 triệu USD (giảm 31% so với cùng kỳ năm 2019), chiếm tới 66,6% tổng lượng thanh long xuất khẩu các loại.

Nguồn: tintucnongnghiep.com