Vú sữa Hợp Đức sản lượng ước đạt cao hơn năm trước

Lượt xem: 129

Vú sữa Hợp Đức năm nay sản lượng ước đạt cao hơn năm trước

Hiện nay, xã Hợp Đức có trên 12 ha trồng cây vú sữa chủ yếu ở các thôn: Cửa Sông, Lò Nồi, Lục Liễu, Hòa An, trong đó có 10 ha tập trung ở thôn Cửa Sông. Tại các vườn vú sữa, hiện nay tư thương đã vào thăm và chào giá mua là 30 nghìn đồng/kg, tương đương năm trước. Được biết, vụ vú sữa năm 2016, người trồng vú sữa Hợp Đức thu về trên 1,5 tỷ đồng./.

bacgiang.gov.vn