Bắc Giang: Hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Lượt xem: 130

Đó là một trong những cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn vừa được tỉnh Bắc Giang ban hành.

Dự án đầu tư trồng hoa có quy mô diện tích tập trung từ 2 ha trở lên được hỗ trợ 50% chi phí đầu tư. Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Để được hỗ trợ doanh nghiệp có dự án trồng hoa, trồng rau phải đáp ứng các điều kiện như: dự án đầu tư trồng hoa có quy mô diện tích tập trung từ 2 ha trở lên (bao gồm cả diện tích sản xuất trong và ngoài nhà lưới, nhà màng, nhà kính); dự án đầu tư trồng rau có quy mô diện tích từ 5 ha trở lên (bao gồm cả diện tích sản xuất trong và ngoài nhà lưới, nhà màng, nhà kính).

Doanh nghiệp có dự án đầu tư trồng các loại cây dược liệu tại nông thôn được hỗ trợ 50% chi phí cây giống mùa vụ đầu tiên, nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 50% chi phí đầu tư nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng/dự án để đầu tư kết cấu hạ tầng về giao thông, điện, hệ thống cấp nước trong hàng rào dự án.

Để được hỗ trợ doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện như: hỗ trợ chi phí cây giống mùa vụ đầu tiên đối với dự án có quy mô diện tích tập trung từ 05 ha trở lên; hỗ trợ cả chi phí cây giống mùa vụ đầu tiên và đầu tư kết cấu hạ tầng về giao thông, diện, hệ thống cấp nước trong hàng rào dự án đối với dự án có quy mô diện tích tập trung từ 10 ha trở lên; cây dược liệu phải nằm trong danh mục quy định ưu tiên và khuyển khích phát triển của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc (dê, ngựa, trâu) tập trung tại nông thôn được hỗ trợ 50% chi phí đầu tư nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, chuồng nuôi và mua thiết bị trong hàng rào dự án.

Để được hỗ trợ doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện như: dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi dê từ 300 con trở lên; dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi ngựa từ 100 con trở lên; dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi trâu từ 70 con trở lên.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ về vay vốn, thuế, đất đai./.

Nguồn: www.bacgiang.gov.vn