Ngày mai (8/7), khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII

Lượt xem: 84
Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 08 đến ngày 10/7/2020). Kỳ họp xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban: Kinh tế và Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế của HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII; Thông báo của Ủy ban MTTQ về kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và những kiến nghị tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII; Thông báo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh thực hiện công tác tổ chức cán bộ; tiến hành thảo luận tổ, thảo luận toàn thể tại hội trường về tình hình KT-XH; chất vấn và nghe các lãnh đạo các sở, ban, ngành trả lời chất vấn tại hội trường.

HĐND tỉnh cũng nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ thêm về những nội dung chất vấn, trả lời chất vấn và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.

HĐND tỉnh xem xét tờ trình và thông qua các dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; Nghị quyết quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11/12/2019; Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng, danh mục dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bắc Giang; danh mục các dự án được phép thu hồi đất, các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác năm 2020; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết thông qua Đề án phân loại thị trấn Đồi Ngô mở rộng, huyện Lục Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; Nghị quyết về việc sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Lục Ngạn; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn