Làm việc với BTV Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chỉ đạo: Tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh

Lượt xem: 100

Sáng 26/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc.


Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh . Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Hơn 94% chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng báo cáo sơ lược tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Dự tính khả quan 17/17 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2016-2020 sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Trong đó, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân cả giai đoạn đạt 14,6%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ, theo kế hoạch hết năm nay, toàn tỉnh sẽ có 124/184 xã (bằng 67,4%) và 3/9 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt xa mục tiêu Đại hội (35-40% tổng số xã).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BTV Tỉnh ủy Bắc Giang đã kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của T.Ư; cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch cụ thể của tỉnh; thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội theo hướng dẫn.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại Bắc Giang được thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy cơ sở. Việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội được cấp ủy cơ sở chuẩn bị chu đáo về nội dung, tổ chức lấy ý kiến góp ý theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Đến nay, 15/15 đảng bộ cấp huyện đã cơ bản hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị. Đối với cấp tỉnh, việc xây dựng Văn kiện Đại hội được chuẩn bị theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Hiện đã hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị lần 3 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Dự thảo Báo cáo chính trị đã được lấy và tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy cấp huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các nhân sĩ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và đăng tải trên báo, đài tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; gửi lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ cấp huyện và tổ chức xin ý kiến của các bộ, ngành T.Ư. Đề án nhân sự trình đại hội được xây dựng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và được ban thường vụ cấp ủy cấp trên thẩm định, phê duyệt.

Tính đến ngày 20/6, toàn Đảng bộ tỉnh có 620/658 (bằng 94,2%) chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội. Trong đó có 16 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm; 5 đảng bộ cơ sở thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội; 620 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội đủ 4 nội dung. Tỉnh ủy chọn Đảng bộ huyện Yên Dũng tổ chức đại hội điểm cấp huyện (dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/7)

Tổng số cấp ủy viên cơ sở được bầu sau đại hội là 3.958 đồng chí, trong đó tham gia cấp ủy lần đầu 788 đồng chí. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các chi, đảng bộ cơ sở bảo đảm yêu cầu đề ra. Kết quả bầu cử cấp ủy, BTV, bí thư, phó bí thư cấp ủy… tại đại hội hầu hết đúng theo phương án nhân sự được cấp trên phê duyệt.

Chuẩn bị nhân sự đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang trong việc phổ biến, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. Quá trình triển khai đã chú trọng tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Quang cảnh buổi làm việc

Quảng cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới, ngoài tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để đại hội đảng bộ cấp huyện diễn ra đúng tiến độ, BTV Tỉnh ủy Bắc Giang cần quan tâm hơn nữa đến thúc đẩy phát triển KT- XH nhằm đạt kết quả cao; tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Dự thảo Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng khách quan, trung thực với tinh thần tự phê bình cao. Bên cạnh đó, Dự thảo phải xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động bảo đảm vừa thiết thực, sát thực tiễn địa phương vừa có tầm nhìn dài hạn trong phát triển KT- XH.

Mặt khác, nâng cao trách nhiệm của Đảng bộ tỉnh trong góp ý văn kiện của T.Ư, đồng chí mong muốn, từ thực tế ở địa phương, Bắc Giang sẽ nghiên cứu, đăng ký phát biểu theo chuyên đề tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đối với công tác nhân sự phải bảo đảm thực hiện đúng quy trình, đúng quy định; chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Các cấp, các ngành tích cực nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là quan tâm giải quyết tốt những vấn đề còn bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh ở địa phương, đơn vị.

Các cơ quan truyền thông đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội, nhất là tuyên truyền về những kết quả, thành tựu nổi bật của tỉnh, huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015- 2020 và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải cho biết, BTV Tỉnh ủy sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT- XH ở địa phương. Phấn đấu đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh ước đạt hơn 3 nghìn USD (tương đương mức bình quân chung của cả nước).

Trong công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, BTV Tỉnh ủy sẽ tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch đề ra.

Nguồn:baobacgiang.com.vn